Psychoterapie po telefonu

Rezervace

PaedDr. Drahomíra Šínová

Terapeut ve vašem telefonu

Podporuji na dálku.

Moje cesta i cesta každého člověka je stále otevřena a čeká na všechny, kdo jsme se rozhodli vykročit a jít.

Trvalo mi určitý čas, než jsem díky osobním zkušenostem přijala, že veškeré bohatství je v nás.  Odpovědi na otázky, které si klademe, jsou již přítomny v nás, jde jen o to naučit se v sobě číst.

Abychom spatřili krásu druhých bytostí, je třeba se nejprve podívat do sebe, dovnitř svého srdce, tam nalezneme všechno. Jako v pohádce uvidíme, procítíme, že skutečný poklad nosíme všichni ve svém srdci a máme ho stále při sobě. Od druhých nemůžeme dostat více lásky, než jakým množstvím obdarováváme sami sebe.

Ohledně vzdělání jsem v Praze absolvovala úplné psychoterapeutické vzdělání, které zahrnuje certifikovaný sebezkušenostní pětiletý psychoterapeutický výcvik, orientovaný daseinsanalyticky, teorii i supervizi. Psychoterapeutický výcvik vedl Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií.

Můj příběh

Kráčím svojí vlastní cestou

V průběhu svého života jsem se dostala do situací, které byly náročné i těžké, prostě se staly a postupně odplynuly, aby mohly přijít nové. Nepřemýšlela jsem o tom, zda je zvládnu nebo ne. Prostě jsem těmi cestami i necestami prošla a získala zkušenosti.

Někdy a někde jsem tápala delší čas a opakovaně hledala cestu, kterou považuji za vlastní. 

Když bylo třeba, uchopila jsem nabízenou dlaň druhého laskavého člověka, v jehož přítomnosti jsem se cítila dobře a v bezpečném přijetí.

Přijala jsem za své, že žijeme každý den, právě teď, každou sekundu svého bytí, nikoliv až zítra. Každý máme své vlastní tempo pohybu, rytmus tlukotu svého srdce i neopakovatelnou kresbu dlaně.

Přeji sobě i všem lidem, kteří čtou tato slova, krásnou a radostnou cestu do svého středu.

 

 

Mé hodnoty a přesvědčení

Láska

k sobě samému i ke všem ostatním bytostem i k celému vesmíru. Dovednost lásky pěstujeme celý život, jde o to mít rád sebe za všechno, čím jsem, a s láskou přijmout i to, čím nejsem.

Respekt

vůči sobě i ostatním lidem, k různým zvláštnostem, potřebám i přáním.

Síla odpuštění

v sobě ukrývá mimořádnou moc i energii lásky. Přivádí nás k naší nádherné podstatě bytí, pokud odpustíme ve svém srdci s úmyslem čistým jako křišťálová studánka.

Všechno máme v sobě

nemusíme hledat mimo sebe, vně sebe, můžeme objevovat vlastní poklady ve svém nitru.

Zdroj energie

je naše láska k sobě samému, každodenně prožívaná, prociťovaná.

Přístup k člověku

Pracuji s lidmi velmi diskrétně a anonymně, zachovávám naprostou mlčenlivost.

Respektuji člověka v jeho situaci a důvěřuji tomu, co sděluje, přijímám jej v jeho síle i zranitelnosti.

S citem a laskavostí vytvářím člověku bezpečí a zázemí pro sdílení, pro vyjádření sebe sama.

Rozhovor pomáhá člověku poskytnout náhled na jeho situaci a podporuje jej při nalezení vlastní cesty pro změnu.

Na e-mail, který odešlete, odpovím hned, jakmile to bude možné.

DrahomiraSin@seznam.cz