Psychoterapie po telefonu

Rezervace

Služby terapie a poradenství po telefonu

Cenově i časově dostupné

 kdekoliv.

Co poskytuje terapie na dálku

Terapie na dálku umožňuje dvěma lidem společně být v rozhovoru v přítomném okamžiku, dá vám podporující a citlivý přístup člověka, který vás vyslechne a podpoří ve vašich záměrech.

Terapie na dálku bez fyzické přítomnosti zvyšuje naši všímavost a citlivost vůči sobě samému, aktivuje skryté možnosti, kterých si člověk často není vědom, nebo je může u sebe přehlédnout.

Rozhovor po telefonu podporuje toleranci, někdo pro otevírání citlivých témat potřebuje fyzickou přítomnost naslouchajícího, jiný člověk se cítí svobodnější v průběhu konzultace po telefonu.

Otevřený přátelský rozhovor na dálku je snadnější pro vyjádření stavů duše i pocitů, nepřivádí do rozpaků lidi, kteří nejsou zvyklí hovořit o tom, jak se cítí.

Terapie a poradenství

Pracuji formou terapeutického rozhovoru, orientovaného na řešení aktuální situace klienta. Pokud jste se dostali do obtížného životního období a potřebujete oporu, porozumění a konstruktivní řešení a změnu k lepšímu.

Terapeutická a poradenská podpora je k dispozici pro všechny, kteří procházejí náročným životním obdobím a potřebují zmírnit psychický tlak na svoji osobu či pomoci zvládnout stres, zbavit se úzkosti a celkově zlepšit svůj osobní život, porozumět svým emocím a renovovat postoj ke své vlastní bytosti.

Život se projevuje ve své geniální rozmanitosti, přináší nám nejen radosti, ale i smutek, stres, spoustu životních situací a zkušeností, které výrazně ovlivňují naše psychické zdraví a duševní pohodu. V případě přetížení nebo psychických obtíží je dobré mít pevnou podporu nejen v blízkém okolí, ale je možné využít také profesionální poradenství a terapii po telefonu.

Součástí terapie i poradenství bývá zpravidla získání dovednosti zacházení s emocemi, nácvik dovednosti, jak se přestat hněvat, vztekat, jak být v souladu se svými emocionálními projevy. Pro člověka je vhodné naučit se zacházet se sebou, zejména s hněvem, strachem, úzkostí i s tím, že si možná nevěří. S cílem zůstat sám sebou a současně si zachovat svoji důstojnost a zvolit řešení, které je pro konkrétní situaci nejvhodnější.

Terapie po telefonu oplývá celou řadou výhod, mezi které patří například:

1. Volnost bez hranic
Svoji terapii po telefonu máte vždy v kapse.
Na služební cestě v zahraničí, doma ve svém útulném koutku, na vycházce v přírodě.

 

2. Komfort v soukromí
Doma s teplými ponožkami na nohou? Soukromí je vždy vaše.
3. Efektivita bez rozdílů

Výsledky průzkumů o efektivitě: terapeut v pracovně, terapeut na telefonu, jsou srovnatelné.

4. Časová flexibilita

Čas nám běží stejně rychle. Společně se dohodneme, kdy vám rozhovor nejvíce vyhovuje. Konzultovat je možné dopoledne, odpoledne i navečer.

5. Úspora času i výdajů

Dojíždění za dobrým terapeutem nemusí být vždy efektivní. Tyto náklady při terapii po telefonu automaticky odpadají. Telefonická konzultace šetří čas, vaše kroky i výdaje za dopravu.

Cena individuální konzultace

  • 50 minut:

1 600 Kč

Individuální konzultace probíhají na dálku, telefonicky na základě předchozí domluvy písemné nebo telefonické.

Můžete se objednávat telefonicky nebo e-mailem. E-mail můžete využít ke stručnému bezplatnému dotazu. Pokud se nedovoláte na telefonní číslo, je to z důvodu pracovní vytíženosti. Prosím zvolte sms nebo e-mail.

Můžete mi napsat

DrahomiraSin@seznam.cz