Nabízené služby

  • Psychoterapie, poradenství (pro jednotlivce, páry, rodiny) – pracuji formou psychoterapeutického rozhovoru, pokud jste se dostali do obtížné životní situace a potřebujete oporu, porozumění a konstruktivní řešení a změnu k lepšímu.
  • Jak zvládnout šikanu, manipulaci  – je třeba cílevědomě trénovat změnu postoje. Pro člověka je důležité nacvičit takové jednáni, které mu zachová důstojnost a je pro konkrétní situaci nejvhodnější.
  • Tréninkové programy ke zvýšení profesionální úspěšnosti – naučím vás pracovat s myslí, s emocemi, se strachem a napětím tak, abyste byli klidní a vyrovnaní v situacích, bez ohledu na jejich obtížnost.
  • Terapie emocí, trénink a nácvik dovednosti, jak se přestat hněvat, vztekat, jak získat kontrolu nad svými emocemi – naučím vás, jak zacházet s vlastními emocemi, zejména s hněvem, strachem, úzkostí a s tím, že si nevěříte. Nezáleží na tom, jak vysokým nárokům jste vystaveni.
  • Vyložení snu  – ve snu se ukazuje vaše současná situace a lze jí porozumět a nalézt řešení.
  • Hagioterapie  – slovo je odvozeno z řeckých slov therapeia – péče, léčba, a hagios –čistý, svatý, posvátný. Nabízí možnost proměny člověka pomocí posvátných textů.
  • Mediace, řešení sporů – mediace je proces vyjednávání metodou rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení sporů za účasti neutrální strany. Možnosti využití mediace (vztahy mezi partnery, nadřízenými, podřízenými, péče o dítě, dělení majetku…).
  • Relaxační techniky, masáže – relaxační, biodynamické, lymfatické, při potížích s napětím, s nespavostí, při přetížení duše a těla nebo s cílem jen si odpočinout.
Tvorba www stránek: NETservis s.r.o.

© 2011 PaedDr. Drahomíra ŠínováKontaktujte mě

tel.: 725 550 091poradnaD007@seznam.cz