Jakým způsobem s lidmi pracuji

  • Pracuji s lidmi velmi diskrétně a anonymně, zachovávám naprostou mlčenlivost, vedu dokumentaci bez identifikačních údajů, sloužící výhradně potřebám člověka, který ke mně přichází.
  • Vyhotovuji dokumentaci, o kterou mě můj klient výslovně požádá.
  • Respektuji člověka v jeho situaci a důvěřuji tomu, co sděluje.
  • Poskytuji člověku bezpečný vztah s porozuměním k jeho potřebám.
  • Naslouchám trpělivě a laskavě doprovázím člověka v jeho obtížné situaci tak, aby cítil oporu a mohl se vyrovnat s tím, co nedobrého a ubližujícího jej potkalo.
  • Pomáhám člověku poskytnout náhled na jeho situaci a všestranně jej podporuji při nalezení vlastní cesty, která je bezpečná a prospěšná, aby radost a vyrovnanost mohly opět vstoupit do jeho srdce, duše a mysli.
  • Pokud si člověk přichází pro duchovní pomoc, hledáme takovou cestu, která odstraní příčiny potíží a přispěje k tomu, aby se člověk cítil ukotven a zdráv.
  • Vyhýbám se nátlaku, moralizování a jakékoliv manipulaci, otevírám prostor pro svobodu člověka, aby mohlo být co nejrychleji ošetřeno to, co je bolestné.
  • Podle naléhavosti vaší situace se snažím o krátké objednací termíny.
  • Při tréninku a nácviku toho, co potřebujete, vás posiluji a citlivě doprovázím tak dlouho, až se dostaví skutečné výsledky a získáte to, pro co jste si ke mně přišli.
Tvorba www stránek: NETservis s.r.o.

© 2011 PaedDr. Drahomíra Šínová       Kontaktujte mě

© tel.: 725 550 091