Psychoterapeutické poradenství, rozvoj osobnosti a mediaci nabízím lidem

  • Procházejícím trápením, bolestí a neřešitelností situace.
  • Se vztahovými a osobními potížemi.
  • Dlouhodobě trpícím stresem, přepracovaností, nespavostí, neklidem, úzkostí.
  • Kteří jsou vystaveni násilí, manipulaci nebo tlaku a neumí se ochránit a bránit a chtějí se to naučit.
  • Vážně nemocným a těm, kteří mají vleklé zdravotní obtíže nebo těm, jejichž blízcí onemocněli.
  • Kteří chtějí pečovat o svůj osobnostní rozvoj a chtějí lépe poznat sebe a rozumět druhým.
  • Potřebujícím posílit své řídící dovednosti, motivaci, vůli a konstruktivně se chtějí naučit pracovat se svojí myslí a emocemi.
  • Ohroženým ztrátou zaměstnání nebo těm, kteří mají velmi náročné zaměstnání a potřebují posílit důvěru ve své síly, úspěch a sebevědomí.
  • Trpícím pocity nejistoty, životní prázdnoty, nechutí k životu, osamělostí, úzkostí, strachem, vinou, strádáním, kteří mají pocit, že nežijí tak, jak by si přáli…
  • Kteří chtějí mít pod kontrolou své emoce a rozumět svému prožívání, chtějí se přestat hněvat, vztekat a litovat…

Pokud se mnou chcete osobně hovořit, je třeba se objednat telefonicky nebo e-mailem.

Tvorba www stránek: NETservis s.r.o.

© 2011 PaedDr. Drahomíra Šínová       Kontaktujte mě

© tel.: 725 550 091